Professioneel mentorschap

De rechter kan een professioneel mentor aanwijzen voor mensen die zelf niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of een psychische aandoening. De mentor neemt beslissingen op het persoonlijk vlak, bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De persoon om wie het gaat blijft wel handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen wel zelf beslissingen nemen.

Missie

Wij maken mentorschap mogelijk voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen. Wij zijn er als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de cliënt. Op die manier helpen wij de cliënt de regie over zijn of haar leven te houden.

Onze kernwaarden zijn:

Betrokkenheid: wij besteden vanuit betrokkenheid de nodige aandacht, tijd en energie aan een cliënt.

Samen: wij investeren tijd om samen met de client de juiste dingen te doen.

Beslissen: wij nemen de beslissingen daar waar het kan samen met de cliënt, en daar waar het moet voor de cliënt.

Visie

Ons uitgangspunt is, indien mogelijk, een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt, met hem/haar te overleggen en goed te informeren. Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met wat de betrokkene nog zelf kan beslissen en deze kant stimuleren en ondersteunen. Hierdoor kan door ons, als onafhankelijk persoon, gekeken worden of het gebodene voor de cliënt is wat hij wil en of dit in zijn/haar leven past. Natuurlijk wordt er ook gewerkt vanuit de geloofsovertuiging en normen en waarden van de betreffende cliënt.

Daarom zullen wij na benoeming tot mentor van de cliënt zoveel mogelijk informatie verzamelen om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Hoe meer wij weten van bijvoorbeeld normen en waarden, geloofsovertuiging, maar ook betreffende ziektes en hoe de cliënt op live-events heeft gereageerd in het verleden, hoe beter wij ons werk als mentor kunnen doen.