Informatie

Taken van de mentor

  • Toezien op welzijn van de cliënt
  • Overleg en contact onderhouden met hulpverleners en betrokkenen over zorg en behandelplan, deelname aan behandelplanbesprekingen
  • Indien gewenst (nauw) contact met familie en/of mantelzorgers
  • Geeft toestemming voor een behandeling als dat nodig is
  • Onderhoudt contact met de instelling indien u daar woont
  • Ondersteuning of aanwezigheid bij besprekingen
  • Heeft tenminste 1 keer per 2 maanden contact met de cliënt

Jaarlijkse verslaglegging aan de kantonrechter

Bereikbaarheid mentor
De werkdagen van Mentorschap Wolvega zijn in principe van maandag tot en met vrijdag, tijdens kantooruren. Contact opnemen doet u bij voorkeur per e-mail, maar kan ook telefonisch. In noodgevallen mag u buiten de genoemde tijden altijd bellen of mailen. Wij vragen u een boodschap in te spreken wanneer de telefoon op dat moment niet opgenomen kan worden.

Vervanging mentor
In geval van ziekte of vakantie van de mentor wordt deze vervangen:
– Ria Vos door Yvonne Hulsman
– Yvonne Hulsman door Ria Vos

Tarieven
De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene. Kan de betrokkene deze kosten zelf niet betalen? Dan kan hij/zij in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

De tarieven voor mentorschap zijn niet door de mentor bedacht, maar zijn vastgesteld door het ministerie. Alle professionele mentoren vragen daarom hetzelfde bedrag. Het tarief is opnieuw vastgesteld per 1 januari 2020.

Het ligt aan jouw inkomen en spaargeld of de kosten vergoed worden door de gemeente waar je woont. Dit noemen ze ‘bijstand’ en dit kan aangevraagd worden door je bewindvoerder. Je bewindvoerder kan wel inschatten of je kans maakt op deze vergoeding. Wanneer je je eigen financiën beheerd, moet je zelf de bijstand aanvragen.

 

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Maandtarief
Mentorschap (17 uur p.j.)     € 116,26

Eenmalig tarief
Intake kosten
Mentorschap                              € 657,03

Afwijkende tarieven
Verhuizing                                   € 410,19

Voor de aanvraag bij de rechtbank betaal je eenmalig griffiekosten aan de rechtbank.